Hue Academy of Music

  Musical Research Institute
March 08, 2013

 

 

 
 

 

 

 

          Chiêng  (dt Bahnar)

   
  Chiêng  (dt Giarai)  
   
  Chiêng Giarai 2  
   
  Chiêng Giarai 3  
   
  Chiêng  (dt Raglay)  
   
  Chiêng đâm trâu  (dt Bahnar)  
   
  Chiêng đâm trâu  (dt Giarai)  
   
  Chiêng đâm trâu  (dt Xê đăng)  
   
  Chiêng Pơ thi  (dt Giarai)  
   
  Chiêng 2 (dt Bahnar)  
   
  K'ny  (dt Giarai)  
   
  Khui  (dt Chứt)  
   
  T'rưng  (dt Giarai)  
   
  Tingning Pơ thi  (dt Giarai)  
   
  VrockTru  (dt Ka Dong)  
     
 

Dân nhạc Trường Sơn - Tây Nguyên Audio 2

 
 

Dân nhạc Video>>>

     
  DÂN CA TRƯỜNG SƠN TÂY NGUYÊN    
  DÂN CA CHĂM    
     
Cổ truyền dân gian
Cổ truyền chuyên nghiệp
Các loại dàn nhạc cổ truyền Việt Nam
Các loại nhạc cụ dân tộc
Dân ca dân nhạc các dân tộc miền núi phía Bắc

Dân ca dân nhạc các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên

 


Trở về đầu trang

Bài báo Khoa học

* Dân ca Đồng bằng Bắc Bộ

* Hát Xoan và các loại khác

* Hát Quan họ

* Dân ca miền núi phía Bắc

* Dân ca các dân tộc Trường Sơn Tây Nguyên

* Dân ca Bắc Trung Bộ

* Dân ca Nam Trung Bộ

* Dân ca Nam Bộ

* Ca nhạc Tài tử

* Hò sông Mã

* Ví Dặm Dân ca Nghệ Tĩnh

* Dân ca Chăm

* Hát Sắc bùa Quảng Ngãi

*  Ca Trù - Hát Ả Đào

 Âm nhạc Cổ truyền

Dân ca Dân nhạc Dân vũ TaOi Cotu

 Số lượt truy cập

 Web Counter

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Nhã nhạc

KG VH Cồng chiêng

Quan Họ

Ca Trù

 

 

 

© Musical Research Institute - Huế Academy of music

www.nhaccotruyen.vn -  Email: editor@nhaccotruyen.vn - Đăng nhập - Design by vinhphucnet